Usluge

Mjerenje i ispitivanje električnih instalacija

Neki od korisnika naših usluga ispitivanja i mjerenja

Hotel Budimir d.o.o. u Đakovu

Osnovna škola Viškovci

Poslovna zgrada Medike d.d. u Osijeku

Zgrada Općine u Đakovu

Facebook

Linkovi
Naša lokacija