Vijesti

Završen glavni projekt BP Klisa

Završen glavni projekt BP Klisa

Krajem 2015 godine izradili smo glavni elektrotehnički projekt te je dobivena građevinska dozvola za izgradnju bio plinskog postrojenja Klisa snage 1,4 MW.Projektirana je kogeneracijska jedinica električke snage 1,4 MW. Proizvedena električka energija se preko transformatorske stanice predaje na rasklopište TS 10(20)/0,4 kV „Klisa“ smještenog na lokaciji elektrane od kojeg se dalje proizvedena električna energija predaje u mrežu. Za potrebe predaje el. energije u mrežu uz kogeneracijsku jedinicu se isprojektirala nova transformatorska stanica snage 2000 kVA. Mjerenje predane električne energije je na srednjem naponu u HEP-ovom rasklopištu TS 10(20)/0,4 kV „Klisa“. U normalnim uvjetima rada bioplinskog postrojenja nastali bioplin služi kao pogonsko gorivo za kogeneracijsku jedinicu, odnosno plinski motor koji preko generatora proizvodi električnu energiju na nazivnom naponu 400V/50Hz. Bioplinski agregat je smješten u prostoru strojarnice i toplinske podstanice. Plinski motor ogeneracijskog elektro agregata priključen je na instalacije proizvodnje plina u bioplinskom kogeneracijskom ostrojenju, koji mu služi kao pogonsko gorivo. Motor pogoni kogeneracijski elektro agregat koji proizvodi električnu energiju napona 0,4 kV. Proizvedena energija se dalje odvodi preko NN kabela do transformatorske stanice koja se nalazi u neposrednoj blizini i čiji se dio koristi za transformaciju proizvedene električne energije.Transformatorska stanica za predaju električne energije je snage 2000 kVA i prijenosnog odnosa 0,4/10(20) kV. Proizvedena energija (1,4 MW) se VN kabelom vodi do TS 10(20)/0,4 kV „Klisa“. Upravljačka tehnika agregata je potpuno autonomna i ona s ostatkom procesa razmjenjuje podatke neophodne za pouzdan rad (alarmi, stanje plina, zahtjevi za rad…).

Facebook

Linkovi
Naša lokacija