Vijesti

Izrada projekata zamjene rasvjetnih tijela

Izrada projekata zamjene rasvjetnih tijela

U suradnji sa našim poslovnim partnerom iz Splita tvrtkom Neos d.o.o. smo ugovorili projekte zamjene rasvjetnih tijela u Općinama u Virovitičko-podravskoj županiji. Radi se o Općini Crnac 285 lampi , Općini Nova Bukovica 299 lampi, Općini Čađavica 394 lampi Općini Mikleuš 254 lampi. Naši djelatnici su terenski dio posla već obavili i u tijeku je izrada projekata.

Facebook

Linkovi
Naša lokacija