Vijesti

Prva javna nul-energetska zgrada u Hrvatskoj

Prva javna nul-energetska zgrada u Hrvatskoj

Područna jedinica Državnog zavoda za mjeriteljstvo u Osijeku je prva javna nul-energetska građevina u Hrvatskoj. U izradai idjenih, glavnih i izvedbenih projekata su sudjelovali BP Consulting (arhtektura), MHM (građevina), Hrastović inženjering (strojarstvo) i INEL (elektrotehnika). Nul-energetska odnosno Net zero energy building (NZEB) je tip građevine definiran kao građevina koja proizvodi istu količinu energije koja je utrošenu za njezin rad unutar godine. Ovaj tip građevine je povezan s električnom mrežom te se uglavnom bazira na proizvodnji električne energije posredstvom fotonaponske tehnologije ili drugih obnovljivih izvora energije. U periodima kada fotonaponska elektrana proizvodi energiju višak energije se predaje u mrežu, u periodima kada proizvodnja električne energije nije moguća posredstvom fotonaponske elektrane, zbog nedovoljnog ili potpunog nedostatka sunčeve insolacije, dio ili sva energija se preuzima iz mreže. Oznaka „Net zero“ govori da količina predane i preuzete energije unutar godine dana je jednaka nuli odnosno da građevina unutar godinu dana u potpunosti zadovoljava svoje energetske potrebe.

Facebook

Linkovi
Naša lokacija