Vijesti

NAŠA TVRTKA I BESPOVRATNA SREDSTVA IZ EUROPSKE UNIJE

NAŠA TVRTKA I BESPOVRATNA SREDSTVA IZ EUROPSKE UNIJE

Bespovratna sredstava se financiraju iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.–2020.

Projekt sufinanciran sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj kroz OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. u sklopu natječaja E Impuls, referentna oznaka Poziva KK.03.2.1.06
Referentna oznaka: KK.03.2.1.06.0935


Naziv projekta: Modernizacija procesa kroz ulaganje u visokosofisticiranu mjernu opremu i IKT


INEL d.o.o. Ulica Stjepana Držislava 23. 31400 Đakovo, Hrvatska OIB: 08804394967 Razdoblje provedbe Projekta je od 15. listopada 2017. do 15. lipnja 2018.
Ukupna vrijednost Projekta: 197.945,10 kuna
Bespovratna sredstva dodjeljena u iznosu od 166.273,88 kuna

Opis projekta:

Svrha projekta je jačanje konkurentnosti tvrtke Inel d.o.o. kroz ulaganje u proširenje kapaciteta postojeće poslovne jedinice. Kroz ovaj projekt, zahvaljujući financijskim sredstvima koja nam osigurava Ministarstvo kroz fondove Europske unije, u mogućnosti smo uložiti sredstva a sve u cilju postizanja visoke standardne kvalitete i zadovoljne investitore i poslovne partnere. Na ovaj način zahvaljujući osiguranim sredstvima, tvrtka Inel d.o.o. će se lako prilagoditi novim trendovima usvajajući nove tehnologije i znanja što će neposredno omogućiti podizanje kvalitete i konkurentnosti te povećanje prihoda i broja zaposlenih, te širenje na tržištu iz djelatnosti 71.12, Inženjerstvo i s njim povezano tehničko savjetovanje. Ciljana skupina ovoga projekta na prvom su mjestu naši zaposlenici. Projekta ulaganja su osmišljena s ciljem da omoguće kvalitetne radne uvjete i razvoj znanja i vještina te na taj način osigiraju realizaciju njihovih potencijala što direktno doprinosi i uspjehu samog poduzeća. Naša ciljana skupina su svakako i naši klijenti koji će zahvaljujući planiranim poboljšanjima dobiti kvalitetnu uslugu i bržu isporuku iste.

Osoba za komunikaciju s ponuditeljima: Darko Angebrandt 031/813-903 Kontakt adresa elektroničke pošte: inel@inel.com.hr

Facebook

Linkovi
Naša lokacija