Vijesti

Ispunjena kvota za integrirane suncane elektrane od 15 MW za 2013. godinu

Ispunjena kvota za integrirane suncane elektrane od 15 MW za 2013. godinu

Prema podacima objavljenim na HROTE-ovim stranicama s 31.12.2012. godine popunjena je kvota za integrirane suncane elektrane od 15 MW za 2013. godinu. Zahtjevi se i dalje mogu slati HROTE-u ali ce biti odobreni tek nakon izlaska novog Tarifnog sustava za proizvodnju elektricne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije koji se izdaje svakog listopada (2013). za narednu godinu, u kojem ce biti definirana kvota za 2014. godinu. Izlaskom novog tarifnog sustava može doci do promjene otkupne cijene za proizvedenu elektricnu energiju, što buduci investitori moraju imati u vidu. Za neintegrirane suncane elektrane stanje na dan 31.12.2012. godine nema zaprimljenih zahtjeva za sklapanje ugovora, što znaci da je cijela kvota za 2013. godinu od 10 MW nepopunjena.

Facebook

Linkovi
Naša lokacija