Vijesti

Jednodnevni trening za temu kako napisati EU projekt i prijaviti se na natječaj

Jednodnevni trening za temu kako napisati EU projekt i prijaviti se na natječaj

1. Pripremne radnje
2. Planiranje projekta i ispunjavanje natjecajne dokumentacije
Takodjer na seminaru nam je kolega sa instituta Rudjer Boškovic pokazao kako se pravi projekt za EU, njihov institut je dobio poticaje od EU. Seminar je bio vrlo koristan, takodjer smo imali laptope i bili smo online sa predavacem. Karlo Angebrandt, bacc.oec. 08.07.2011.

Facebook

Linkovi
Naša lokacija