Energetski pregled javne rasvjete Poreč

Uspješno smo završili energetski pregled javne rasvjete Grada Poreca s preko 5.000 svijetiljki i preko 130 mjernih mjesta. Terenski obilazak obuhvatio je i mjerenje elektrotehničkih veličina na svakom mjernom mjestu, izradu mape javne rasvjete po svim mjernim mjestima te obradu podataka koja je završila na izvješću s preko 1.600 stranica u pet tomova. Pregled je rađen prema Metodologiji MGIPU i smjernicama FZOEU za svako mjerno mjesto posebno i za svaku ulicu unutar mjernog mjesta, te su zbog toga izlazne analize ovako obimne.