OBNOVA JAVNE RASVJETE ULICE AUGUSTA ŠENOE U ĐAKOVU

Postojeća javna rasvjete ulice Augusta Šenoe koja je zbog tehnički lošeg stanja i iznimno loše geometrije nije osiguravala kvalitetne svjetlotehničke parametre je demontirana i zamijenjena sa novim rasvjetnim tijelima. Postavljeni su novi rasvjetni stup sa novim svjetiljkama sa energetski učinkovitim LED izvorima svjetlosti koje sada upotpunosti zadovoljavaju svjetlotehničke propise i norme.
Zamjenom rasvjetnih tijela, odnosno poboljšanjem energetske učinkovitosti sustava rasvjete navedene dionice investitor Grad Đakovo će smanjiti potrošnju el. energije javne rasvjete a time i ostvariti određene novčane uštede.
Tvrtka INEL d.o.o. Đakovo, projektant Goran Petrović, ing.el., sudjelovala je u procesu izgradnje javne rasvjete ulice Augusta Šenoe u izradi projektante dokumentacije elektrotehničkog dijela projekta te kao nadzor elektrotehničkih radova.