Reference

Autobusni kolodvor Osijek

Autobusni kolodvor u Osijeku, s pratećim poslovnim,trgovačko-ugostiteljskim sadržajima te podzemnom garažom izgrađen na uglu Kačićeve i Kašićeve ulice je moderno oblikovana građevina u koju su ugrađene elektrotehničke instalacije sukladno važećim normama i standardima za ovakove vrste objekata. Građevina se sastoji od više odvojenih el.energetskih cjelina. Kao zasebna cjelina u podrumu se nalazi podzemna garaža, prizemlje i galerija čine autobusni kolodvor te paviljon GPP-a kao zasebni objekt.U građevini su izvedene elektrotehničke instalacije opće i sigurnosne rasvjete (centralni sustav sigurnosne rasvjete) instalacija općih priključnica (mreža/agregat/UPS), priključaka strojarske opreme sustava grijanja, hlađenja i prozračivanja te potrošača točno definirane namjene. Od instalacija slabe struje u građevini su izvedeni slijedeći sustavi: sustav informiranja putnika, sustav ozvučenja, sustav vatrodojave i CO detekcije, zajednički antenski sustav te sustav telefonije/strukturnog kabliranja kao i sustav kontrole pristupa. Svi razdjelni ormari i upravljačka oprema smješteni su u odgovarajuće tehničke prostore u prizemlju i podrumu građevine.Komunikacijski prostori prizemlja građevine kao i vanjski prostori glavnog ulaza u autobusni kolodvor te prostori perona osvjetljeni su indirektnom rasvjetom, sustavom reflektora i zrcala. Predmetnom rasvjetom upravlja PLC prema parametrima dogovorenim s investitorom/korisnikom (vrijeme uključenja, periodi rada kompletne rasvjete te periodi rada reduciranog broja svjetiljaka tjekom noći, vrijeme isključenja) tako da se ostvaruje ušteda tjekom noćnog režima rada, kada je manji intenzitet dolaska/polaska autobusa a time i manje prisustvo putnika.U objektu je izveden sustav za isključenje mrežnog i agregatskog napajanja pojedinih glavnih razdjelnica. Sustavom se upravlja preko PLC kontrolera na koji su spojena i adresirana sva tipkala za nužni isklop u objektu te ulaz za signal požara s vatrodojavne centrale. Na izlazima PLC-a moguće je upravljati automatskim sklopkama u glavnim razdjelnicama GRO-AK i GRO-GARAŽA, bilo pojedine razdjelnice, bilo sustava sabirnica unutar razdjelnice (mreža, protupožarne sabirnice – agregatske sabirnice – sabirnice besprekidnog napajanja) Budući da je udio potrošnje el. energije sustava grijanja/hlađenja/prozračivanja u ukupnoj potrošnji građevine znatan, kod projektiranja i izvođenja je odabran sustav toplinskih pumpi s bunarima čime je ostvarena znatna ušteda i na ovom energetskom segmentu.Svi sustavi su umreženi u CNS tako da je s jednog mjesta omogućeno praćenje svih sustava elektrotehničkih instalacija.

Facebook

Linkovi
Naša lokacija