U TIJEKU ENERGETSKA OBNOVA OŠ A. MIHANOVIĆ SL. BROD

Dvije godine nakon što je naša tvrtka INEL. d.o.o., u suradnji sa KP projekt d.o.o. i ABACO d.o.o., izradila projektnu dokumentaciju za energetsku obnovu Osnovna škola “Antun Mihanović” u Slavonskom Brodu koja je prijavljena na europske fondove, u tijeku su radovi na energetskoj obnovi uz stručni elektrotehnički nadzor naših inženjera.