Završen energetski pregled javne rasvjete grada Đakova

Uspješno je završen energetski pregled javne rasvjete Đakovo s preko 4.000 svijetiljki i napojenih preko 77 mjernih mjesta. Prema programu razvijenom u našoj tvrtci obavili smo svu obradu prikupljenih podataka, izradili mapu javne rasvjete i prema smjernicama Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Metodologiji energetskih pregleda MGIPU sve to prikazali na preko 1200 stranica u tri registratora, te kompletan energetski pregled dostavili FZOEU i gradu Đakovu kao investitoru.