Energetski pregledi javne rasvjete – usavršavanje certifikatora

Dana 09.05.2015. u Slavonskom Bodu u suradnji sa Veleučilištem, te 23.05.2015. u Zagrebu u suradnji s HKIS održan je program obaveznog usavršavanja osoba koje provode energetske preglede i energetsko certificiranje. Na oba seminara predavanje o energetskim pregledima javne rasvjete i izradi izvješća održao je Darko Angebrandt, dipl.ing.el. (Inel d.o.o.) te na taj način prenio iskustva polaznicima obveznog usavršavanja koja je naša tvrtka stekla u provođenju relativno velikog broja pregleda javne i industrijske rasvjete.