Projektanti

Ivona Svilanović, oec.teh.

Komunikacije

3 godina rada

Tomislav Jakobović, mag.ing.el.

Projektiranje

2 godina rada

Zvonimir Puljić, mag.ing.el.

Projektiranje i energetsko certificiranje

11 godina rada

Alen Rajčić, ing.el.

Ovlašteni voditelj elektrotehničke struke
Mjerenje i ispitivanje, izvođenje elektrotehničkih radova
Projektiranje i nadzor, energetsko certificiranje

17 godina rada

Goran Petrović, ing.el.

Ovlašteni inženjer elektrotehnike
Stručni elektrotehnički nadzor
Projektiranje

30 godina rada

Darko Angebrandt, dipl.ing.el.
direktor

Ovlašteni inženjer elektrotehnike
Stručni elektrotehnički nadzor
Projektiranje

Ovlašteni energetski certifikator

40 godina rada