U tijelu izrada Glavnih projekata Vrtića u Strizivojni

U suradnji sa tvrtkom Đakovoprojekt d.o.o. iz Đakova u tijeku je izrada Glavnih projekata “Dječjig vrtića u Strizivojni za Investitora Općinu Strizivojna. Biti će projektirana je u svim prostorima svjetlosno visokoefikasna i energetski učinkovita rasvjetna tijela,također predviđena je fotonaponsku elektranu (FNE) snage 10 KW. Također projektom će biti predviđen sustav centralnog nadzora i regulacije KNX/EIB. Projektirati tako da sustav KNX-a omogućuje jednostavnu regulacija rasvjete prema zadanim parametrima dnevnog (položaj žaluzina) i umjetnog svjetla, isključenje rasvjete kada nema nikoga u nadziranim prostorima te upravljanje scenama rasvjete.