Ugovoreno energetsko certificiranje stanova i poslovnih prostora u vlasništvu Grada Zadra.

Tvrtka Inel d.o.o. izabrana je na natječaju Grada Zadra za uslugu energetskoga certificiranja poslovnih prostora i stanova koji su u vlasništvu Grada Zadra. Radi se o 58 stanova i 103 poslovna prostora. Tvrtka Inel d.o.o. i Grada Zadar sklopili su ugovor na godinu dana.